หจก.กรุงเทพผลิตภัณฑ์ยาง

นครปฐม ประเทศไทย

02 420 2430

หมายเลขโทรฟรี

สินค้าของเรา

ประเภทสินค้า

สินค้าของเรา

ประเภทสินค้า

ยางรัดคุณภาพ เกรดA

ตรา ธง

ยางรัดคุณภาพ  

ตรา KC, ตรา สิงข์

ยางรัดแฟนซี

(ตรา KC, ตรา สิงข์)

ยางรัดแบบสั่งผลิต

ยางหนังสติ๊ก

ตราธงคู่

ติดตามเรา